İzmir ergen psikolog çalışma alanı içinde çocukların doğumundan ergenlik sonuna kadar süreç içindeki gelişimlerinin gözlemlenmesi, zihinsel ve ruhsal sağlık alanlarında koruma ve tedavileri yer alır. Psikolog Doğan Tura, psikoloji ana bilim dalında eğitim ve öğrenim almış, profesyonel ve alanında uzmandır. Çocukların ve ergenlerin, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini takip ederek, psikolojik ölçümlemeler ve analizlerin desteğiyle bilimsel yöntemlerden destek alarak çalışmalarını yürütür.

Çocuk ve ergenlerin, düşünme ve öğrenme becerilerini, tepki ve davranışlarını takip ederek gözlem yapar. Çocuğun çevreyle etkileşim izlenimleri doğrultusunda, bireysel gelişimlerini inceleyerek değerlendirir. Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimlerinin oluşması için aileleri bilinçlendirerek, eğiterek her açıdan destek olur.

Ergen Psikolojisinin Önemi

Çocuk ve ergen psikolojisinin önemi son dönemlerde toplumsal bilinçlenmeyle doğru orantılı olarak, yükseliş ivmesi göstermektedir. Bilinçlenen ve gelişen ebeveynler çocukların eğitimlerinin ruhsal ve zihinsel sağlıkla birlikte sağlandığının farkında olarak bu konuya büyük önem vermektedir. İzmir ergen psikolog çalışmalarında ve aile bilgilendirmelerinde de ergen psikolojisinin önemi vurgulanmakta ve konunun hayati açıdan önemi dile getirilmektedir.

Çocukların ve ergenlerin sosyal çevre, okul ve aile etkileşimlerinin verimli ve sağlıklı olarak sürdürülebilmesi amacıyla psikolojik destek çalışmaları geliştirici ve iyileştirici bir süreçtir. Psikologların çocuk ve ergenler hakkındaki tavsiye ve görüşleri hem çocuk gelişimi açısından hem de aile ve çocuk ilişkileri açısından büyük önem taşır. Ergen psikolojisinin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarıyla çocuğun okula, çevreye ve sosyal alanlara uyum süreci de olumlu yönde destelenerek fayda sağlanır.

Çocuk Gelişimi Açısından Psikolojinin Önemi

İzmir ergen psikolog çalışma alanı kapsamında yer alan çocuk ve ergen psikoterapileri, bilimsel yöntemlere ve kanıtlanmış uygulama modellerinden oluşur. Çocuk ve ergen psikoterapi çalışmalarının sağladığı faydalar:

  • Çocukların sosyal hayata daha rahat hazırlanması
  • Aile ve sosyal çevreyle uyum sağlanması
  • Sorumluluk ve görev bilincinin gelişmesi
  • Bireysel olarak kendi varlığının öneminin belirlenmesi
  • Toplumsal değerlerin özümsenmesi ve benimsenmesi
  • Öğrenme ve gelişim sürecinin sağlıklı olarak gelişmesi

Psikologlar bu süreçte ebeveynlerinde büyük sorumluk sahibi olduklarının altını çizerek belirtiyorlar. Ebeveyn bilgilendirme, eğitme ve bilinçlendirme çalışmalarının, ergen terapileriyle doğru oranda gelişim gösterdiğinde sağlıklı bir süreç yaşanmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Ebeveynlerin çocuklarla doğu ve etkin iletişim kurmalarının sağlanması, daha çok birlikte aktivite yapmaya yönlendirilmesi de sürecin sağlığı açısından önem taşıyor.

Psikolojinin Çocuk Gelişimine Katkısı

İzmir ergen psikolog çalışmaları çocuk ve ergenlerin sağlıklı zihinsel ve ruhsal gelişimlerinin oluşmasına destek olur. Psikolog desteği sadece çocuklara yönelik değil anne ve baba eğitimi, bilinçlendirilmesi, eğitim programlarının tanıtımı ve faydaları doğrultusundaki çalışmaları da kapsar. Psikolojik destek çalışmalarıyla çocukların özgüvenli kendine inanan sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimi sağlanır. Daha aktif, sosyal ortamda kendini rahat hisseden birey yetiştirilmesi konusunda anne ve babalara da gerekli destek verilir.

Ebeveynlere çocuklarla beraber daha etkin aktiviteler sağlanmasının önemi belirtilerek destek olunur. İnteraktif uygulamalar sorunlarıyla ilgili iletişim sağlamak ve daha ilgili ebeveyn oluşturulması sağlanır. İzmir Ergen Psikolog çalışmaları kapsamında çocuk ve ergenlere verilen destek algı, zekâ, dikkat eksikliği ve eğitim alanları yer alır. Bu alanlarda çocukları geliştirici, iyileştirici ve destekleyici çalışmalar yer alır. Çocuk ve ergenlerle ilgili çalışma alanları yanında ebeveyn destek ve danışmanlık çalışmaları da bu sürece dahildir.

Çocuk ve ergen gelişimi, sorun ve davranış bozuklularının nedeni, problemlerim tespiti, uyum ve tedavi süreçlerinin gerçekleştirilmesi yanı sıra ebeveynlerin çocukları için eğitim ihtiyaçları ve gereksinimleri yönünden çocuk psikologlarının önemi çok büyüktür. Özel ve resmî kurumlarda psikolog destekleri her yaş grubunda olduğu gibi çocuk ve ergen sorunlarının tespiti konusunda elzemdir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir