Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Kemalpaşa Psikolog | Kemalpaşa En İyi Psikolog

Psikolojik danışmanlık, profesyonel psikolojide kullanılır. Aile ve yetişkinlerin olsun ergen ve gençlerin olsun çocukların ve ailelerin olsun insanların esenliklerini iyileştirmelerine, sıkıntı ve uyumsuzlukları önlemelerine ve hafifletmelerine, krizleri çözmelerine ve işlevsellikleri ile hayat potansiyellerini artırmalarına yardımcı olmak için çok çeşitli kültürel olarak bilgilendirilmiş ve kültürel açıdan hassas uygulamaları kullanan bir genel sağlık hizmeti uzmanlığıdır.

Böylece, psikolojik danışmanlık, her yaştan insanların çok daha huzurlu ve mutlu bir yaşantı sürmelerine katkı sağlamaktadır. Bu uzmanlık dalı, hem bireyleri hem de içinde bulundukları sistem veya bağlamları ele alarak, önleme ve eğitimin yanı sıra iyileştirmeye özel bir vurgu yapmaktadır. Özellikle normatif gelişime odaklanan bir psikolojik danışman veya psikoloğun, sunduğu hizmetler bunlarla sınırlı değildir.  Psikolojik danışmanlığın, iş ve kariyer konularında da özel uzmanlığa sahip olduğu söylenebilmektedir.

Kemalpaşa psikolojik danışman olarak Psikolog Derya Tuna, kanıta dayalı ve kültürel olarak bilgilendirilmiş müdahale, değerlendirme, önleme, eğitim ve araştırma uygulamalarına ilişkin bir anlayışa ve bunlara katılma kapasitesine sahiptir. Bireyler, çiftler, aileler, gruplar, yetişkinler, çocuklar, ergenler, gençler ve kuruluşların sağlıklı ve güçlü yönlerine odaklanır. Kültürel, sosyopolitik, cinsiyet, ırk gibi faktörlere odaklanmaktadır.

Bunların yanı sıra, etnik, cinsel yönelim ve sosyoekonomik faktörler gibi insanların deneyimlerini ve endişelerini şekillendiren çevresel bağlamsal etkilere de odaklanmaktadır. Tüm bunları dikkatle dinleyen  Psikolog Doğan Tura, yargısız, etnik ve tarafsızdır. Her geçen gün kendisini geliştiren ve yenileyen bir psikolog olarak tanınmaktadır. Duygusal, ilişkisel, fiziksel, sağlıkla ilgili, sosyal, kültürel, mesleki, eğitimsel ve kimlikle ilgili sorunları önlemek ve iyileştirmek için güçlü yanlara dayalı uygulamalar kullanır.

Psikolojik danışmanlığın amacı, bireylerin mevcut ve gelecekteki sorunlarının birçoğunun üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Son zamanlarda, sanayileşme ve kentleşmenin neden olduğu artan rekabet ve stres seviyeleri ile birleşen hızlı toplumsal değişim, çeşitli ve kafa karıştırıcı sorunlara yol açmıştır. Çoğu insan için değişimin hızı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlıksız modern yaşam tarzı çok hızlı ve streslidir ve ciddi uyum sorunları yaratır.

Profesyonel danışman, eğitim, mesleki, evlilik, ebeveynlik ve kişisel gibi çeşitli sorunları ele alabilmelidir. Danışmanlığın temel amacı, bireylerin kendine güvenen, kendine bağımlı, öz-yönetimli olmalarına ve kendilerini daha iyi ve anlamlı bir yaşamın taleplerine verimli bir şekilde uyarlamalarına yardımcı olmaktır. Bireylere kişisel, sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimlerini ve hatta bazen ruhsal gelişimlerini geliştirmeleri için yardım sağlanır.

✅ Psikolog Adı  Doğan Tura
✅ Cep Telefon +90 544 746 75 09
✅ Terapi Türü Çocuk, Ergen, Yetişkin
✅ Hizmet Bölgesi Kemalpaşa

Hizmetlerim

 • Kurumsal Eğitimler
 • Yönetici Danışmanlığı
 • İş Yerinde Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 • İK Biriminin Yapılandırılması
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
 • Yetkinlik Bazlı Personel Seçimi ve Değerlendirmesi
 • Kariyer Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Geliştirme
 • Çalışanlara Ana Baba Eğitimi
 • Ekip Olma
 • Stres Yönetimi

Neden Bireysel Terapi?

Bireysel terapi veya bireysel psikoterapi filmlerde, sahnede, reklamlarda, televizyon programlarında ve diğer medyada, bir danışanın bir kanepede oturduğu ve bir terapistin yanında oturup bir not defterine yazdığı ikonik görüntülerle tasvir edilir. Bu görüntüler, birçok insanın danışmanlık algısının bir parçası olsa da, bireysel terapi tam olarak nedir?

Bireysel terapide veya konuşma terapisinde yüz yüze ve birebir seanslar vardır.
Açık ara en yaygın terapi türüdür. Birkaç farklı terapötik yaklaşımdan oluşur.

Bireysel terapinin birincil amacı, işlevi ve refahı artırmaya yardımcı olmak için kişinin düşünce ve davranış kalıplarına ilişkin anlayışını artırmaktır. Terapide insanlar, stresi, kişilerarası zorlukları ve rahatsız edici durumları etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenebilir. Sağlıklı kararlar verme, hedefler belirleme ve daha bilinçli olma yetenekleri geliştirebilirler. Bireysel terapi doğrultusunda, ağırlıklı olarak üzerinde durulan konular şunlardır:

 • Takıntı
 • İlişki Sorunları
 • Özgüven Sorunları
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Sosyalleşememe
 • Travma
 • Geçmişte Yaşanan Olumsuz Olaylar

Bireysel terapi sürecinde Kemalpaşa psikolojik danışmanlık hizmetimiz, birey açısından sahip olduğu becerileri ortaya çıkartmakta ve bireyin hem kendisine hem de çevresine karşı farkındalığını artırmaktadır.  Peki, psikoterapi nasıl çalışır? Popüler kültür ve medyanın tasvir ettiği gibi mi? Bireysel terapide yardım arayan kişi, eğitimli ve lisanslı bir ruh sağlığı uzmanıyla yani terapist ile düzenli olarak görüşür. Görüşmelerde, danışanın hedefleri derinlemesine tartışılır.

Danışanlar ve psikolog arasında bir yakınlık geliştirebilir. Bu bağlantı sayesinde, danışan veya hasta kendisini rahat hissetmektedir. Psikolog Doğan Tura, danışanlarının ve hastalarının özgürce ve dürüst konuşmalarını sağlar. Çünkü Kemalpaşa psikolojik danışmanlık, bir psikolog ve hasta arasındaki iletişimin ne kadar açık ve dürüst olursa, tedavinin etkili olma olasılığının o kadar artacağını bilir.
Terapist ve hasta arasında tartışılan konular, danışanın amaçlarına ve psikoloğun uzmanlığına bağlıdır.

Bir hastanın, temel kişilik özelliklerinde önemli değişiklikler yapmak isteyebilmesi normaldir. Bununla birlikte, bir duruma veya konuya özel bir ilgi göstermek isteyebilir. Psikologlar, genellikle çoklu terapi biçimleri konusunda eğitim alır ve farklı endişeler için farklı yaklaşımlar kullanır. Psikologların e büyük yükümlülüğü, profesyonel olarak hastaların çıkarları doğrultusunda hareket etmektir. Buna güvene dayalı sorumluluk denmektedir.

Kemalpaşa Çocuk Psikolojik Danışmanlık | Kemalpaşa Çocuk Psikologu | Kemalpaşa Çocuk Terapisi

Kemaplaşa Çocuk Psikologu

Çocukların ister okul öncesi olsun ister okul dönemi, hem duygusal hem özel hem sosyal, hem davranışsal hem de sözel gelişim özellikleri vardır. Bir çocuğun gelişimsel süreçlerini, aile ortamından, bireysel özelliklerden ya da sosyal çevreden, etkilendiği söylenebilir. Kemalpaşa Çocuk Psikologu hizmetinde Psikolog Doğan Tura, cinsiyet ve yaş grubu özelliklerine göre bir çocuğun hem bireysel hem de sosyal gelişiminin uygun şekilde yürüyüp yürümediğini tespit eder.

Çocuğun ailesine ve çevresine gönderdiği mesajların doğru algılanması gerekmektedir. Bu doğru algılama, ortaya çıkabilecek duygusal ve davranışsal problemleri engellemektedir. Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık, duygusal ve davranışsal sorunların yanında uyku sorunları, parmak emme, alt ıslatma, ağlama nöbetleri, yalan söyleme, takıntı, korku, okul korkusu, saldırganlık, beslenme sorunları, hiperaktivite ve kardeş kıskançlığı gibi çocuk sorunlarına eğilmektedir.

Kemalpaşa Ergen Terapisi | Kemalpaşa Ergen Psikologu

Kemalpaşa Ergen Danışmanlığı

Çocukluktan gençliğe geçiş dönemi olan ergenlik, büyük önem taşıyan bir dönemdir. Ergenlik dönemi için çalkantılı, coşkulu bir dönem olduğu söylenebilir. Bir ergenin hem kendisi, hem ailesi hem de çevresi ile sürekli savaş halinde olduğu söylenebilir. Çünkü bir ergen artık küçük bir çocuğu değil, kendi düşüncelerini söyleyebilen ve seçimlerini yapabilen bir gençtir.  Bazen çevrenin ve ailelerin bir ergene yaklaşımı objektif olmamaktadır.

Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık, bir ergene objektif bakış açısı ile yaklaşır. Böylece kemalpaşa ergen danışmanlığı, ergenin ailesi ve çevresi ile kurduğu ilişkiyi hem düzenli hem de rahat bir hale getirmektedir. Psikolog Doğan Tura kemalpaşa ergen terapisi konusunda düşünce ve duyguları anlamlandırma ile sorunlarla baş etme konusunda ergenlere en iyi şekilde yardımcı olmaktadır. Ergen psikolojisinin psikanalitik teori, bilişsel teori, öğrenme teorisi ve ekolojik, bağlamsal teori olmak üzere dört ana kuramı bulunmaktadır.

Ergen danışmanlığı süreci, sorunları anlamaya ve dünyaya ergenlerin penceresinden bakmaya odaklıdır. Psikolog Doğan Tura, ergenin kendisini daha iyi tanımasını sağlamaktadır. Yapılmaya çalışılan, ergenin istek ve arzularını şekillendirebilmesidir. Öfke kontrolü ve ebeveyn ile ılımlı ilişkiler kurabilmesi konusunda oldukça faydalıdır. Kemalpaşa ergen psikologu, zor yaşam şartları ile başa çıkabilmesi için bir ergenin mutlaka bir terapi desteğine ihtiyacı olduğuna inanır.

Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık hizmetinin tarafsız bakış açısı, ergenin kendisini ebeveynine kanıtlamaya çalışırken en güvenli alanı yaratmaktadır. Ergen danışmanlığının avantajları arasında, gencin zararlı arkadaş ve maddelerden uzak durması açısından da destekleyici olmasıdır. Her ailenin özel ihtiyaçlarına uyacak en iyi programı sunmasını sağlayan özel bir yaklaşım sunar. Ebeveynleri ve aileleri tedavi programına dahil etmeye çalışarak aile içindeki güveni ve iletişimi artırır.

Ergen ile anne baba arasındaki sağlıklı ve net rolleri yeniden oluşturmaya yardımcı olan Kemalpaşa  Psikolojik Danışmanlık, ergenin takıntılı olma durumundan, sosyal korkuya, dikkat eksikliğine, anksiyeteye, takıntılı olmaya, travmaya, strese, depresyona, saldırganlığa ve ani öfkelenmeye kadar birçok konuda gencin karşılaştığı sorunları ele almaktadır. Ergen danışmanlığı ve ergen terapisi, Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık tarafından başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Kemalpaşa Aile Danışmanlığı

Aile terapisi veya aile danışmanlığı, psikoterapi alanında bir uzmanlık alanıdır. Aile Terapisi zor bir uzmanlık olarak kabul edilir. Bunun nedeni, aile terapistinin bir birey veya çift yerine bir aile grubuyla çalışabilmesi gerektiğidir. bu, aynı anda 10 kişiye kadar çalışmak anlamına gelebilir. Bir aile terapisti, bu kadar çok kişiliği ve aileleri en başta terapiye götüren çatışmayı yönetebilmek için kendine çok güvenen, çok yetenekli ve çok iyi eğitimli olmalıdır.

Bir aile danışmanlığı, yetişkin yabancılaşmaları, ebeveynlik yardımına ihtiyaç duyan ebeveynler, ayrılmış veya ayrılmak isteyen ebeveynler, karma aileler, önemli bir kişinin öldüğü aileler gibi çeşitli farklı durumlarla devreye girmektedir. Bir ergen veya çocuk çeşitli nedenlerle yoldan sapabilir, bu nedenle aile danışmanlığın sadece aileyle çalışma becerilerine sahip olması değil, aynı zamanda çocuk gelişimi ve çocuk ile ergen beyni hakkında kapsamlı bilgiye sahip olması çok önemlidir.

Çoğu zaman, okul danışmanları ve diğer profesyoneller, bireysel danışmanlık istenen sonuçları alamadığı için bir aileyi aile danışmanlığına yönlendirir. Ve bu günlerde, giderek daha fazla sayıda ebeveyn, aile terapisi hizmetinin zor durumdaki bir gence veya çocuğa yardım etmenin en hızlı ve en etkili yolu olabileceğini fark etmektedir. Kemalpaşa Aile Danışmanlığı, küçük çocukların görüşleri de dahil olmak üzere herkesin bir sorunla ilgili bakış açısını duymaktan hoşlanır.

Seanslarında hastaların kimliklerinin gizliliğini ve onlarla tartıştıkları içerikleri de koruyan Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık, psikolojik destek konusunda kişiye sorunlardan arınmış bir ortam sağlayarak danışanın refahını ön planda tutmaktadır. Tedaviye başlamadan önce hastalar ve psikologlar, psikolojik danışmanlık ve bireysel psikolojiden ne bekleyecekleri konusunda iletişim kurmalıdır. Bunu yaparak her iki taraf, hem makul hem de iyi anlaşılmış hedefler belirleyebilmektedir.

Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bu arada, Freud’un çığır açan teorileri tarafından başlatılan ve geçen yüzyıldan bugüne kadar rafine edilmiş ve geliştirilmiş psikanaliz, konuşma terapisine dayanır. Psikanalitik yöntem, etkili, somut ruh sağlığı müdahalesinin en son noktasını tanımlar. Danışanlar, danışma sürecinin her aşamasında aktif katılımcılardır. Psikolog Doğan Tura’nın, yüz yüze ve online terapi hizmet kategorileri şu şekilde sıralanabilir:

Ergen Danışmanlığı
Çocuk Danışmanlığı
Yetişkin Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Çift Danışmanlığı
Cinsel Terapi
Oyun Terapisi
Kurumsal Danışmanlık

Kemalpaşa Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkinlerin de çoğu zaman birçok faktöre bağlı olarak ruhsal açıdan zor zamanlar geçirebilmektedir.  Hayatın olayları oldukça öngörülemez olabilir. Yetişkinler de çok kısa bir süre içinde, sorunsuz bir seyirden tam bir kargaşaya geçebilmektedir. Bazıları için günlük hayatın stres etkenleriyle baş etmek bunaltıcı olabilir. Hiçbir yetişkin, hayatında kriz veya travma yaşamaktan muaf değildir.

Yetişkin danışmanlığı veya yetişkin terapisi, tek bir sorunu ele almaz, yetişkinlerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri çeşitli sorunları çözmeye çalışır. Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, çeşitli zorluklar yaşayan tüm yetişkinler içindir. Bu alanda ortaya çıkan en yaygın sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Korku
 • Kaygı
 • Aile İçi Şiddet
 • İstismar
 • Depresyon
 • Bağımlılık
 • Travma
 • Bipolar
 • Öfke Sorunu
 • Beslenme bozuklukları
 • Kayıp ve yas
 • Boşanmayı önleme
 • Kendine zarar verme
 • Benlik Saygısı
 • İş Kaybı

Ayrıca, bazen görünüşte önemsiz olaylar, yönetilemez hissetme noktasına kadar birikebilir. Çoğu yetişkin, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için eğitimli veya hazır değildir. Kemalpaşa Psikolojik Danışmanlık, yetişkin danışmanlığı hizmetinde de danışanlarının yanındadır. Yetişkin danışmanlığı seansları bire bir bireysel etkileşimle sınırlı değildir. Psikolog Doğan Tura, hastaya karşı sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olmak için genellikle diğer aile üyelerinin de hazır bulunmasını ister.

Benzer şekilde etkilenen diğer hastalarla birlikte grup danışmanlığının da bazen iyi bir fikir olduğu düşünülmektedir. Grupla psikolojik danışmada, hasta kendini yalnız hissetmez ve aynı sorunları yaşayan başka kişilerin de olduğu gerçeğinden cesaret alabilir. Psikolojik veya zihinsel problemler geliştirmenin yaşı yoktur. Küçük bir çocuktan 80 yaşındaki yaşlı bir kişiye kadar herkes sorunlardan etkilenebilir. Bununla birlikte, zihinsel problemlerle boğuşan yetişkin hastaları tedavi etmek genellikle en zor olanıdır.

Birçoğunun dünyayla ilgili bazı deneyimleri vardır ve tedavi için bir danışman huzuruna çıktıklarında kendi fikirlerini oluşturmuş olacaklardır. Bu nedenle, önce sabit fikirlerinden vazgeçmelerini ve sorunlarını kabul etmeyi öğrenmelerini sağlamak sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle yetişkin danışmanı, konuşma terapisi, ilaçlar ve sağlık, beslenme ve fiziksel zindelik konularında ek koçluk yoluyla hastanın zihni, ruhu ve bedeniyle ilgilenmek zorundadır.

Kemalpaşa Yetişkin Danışmanlığı, nihai amaç olarak, sorunlu yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı, bütün bir kişiye dönüştürmeyi benimsemiştir. Endişeli, kafanız karışmış, keyifsiz, bunalmış veya genel olarak üzgün mü hissediyorsunuz? Kendinizi baltalayan mi mücadele ediyorsunuz? Basit görevleri erteliyor musunuz? Kendinizi defalarca aynı yıkıcı veya sağlıksız ilişkilerin içinde mi buluyorsunuz? Yılların uzmanlığına sahip Psikolog Doğan Tura, size en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Kemalpaşa Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığı, partnerler arasındaki sorunların anlaşılması ve çözülmesine dayanan bir danışmanlık hizmetidir. Kemalpaşa Çift Danışmanlığı, partnerlerin ilişki içerisinde karşılaştığı sorunlara bu bağlamda çözümler üreterek çiftlere daha sağlıklı bir ilişki sunmaktadır.

Kemalpaşa Cinsel Terapi

 Cinsel terapi, kişilerin cinsel işlev bozukluklarının psikolojik nedenlerini saptamak ve çözüm üretmek üzerine yapılan terapidir. Cinsel işlev bozukluklarının büyük çoğunluğu psikolojik nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenlerin profesyonel anlamda irdelenerek açığa çıkarılması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir. Kemalpaşa Cinsel Terapi ile psikolojik nedene dayalı cinsel sorunların çözümünü sağlayarak daha mutlu bir cinsel hayata adım atmak mümkündür.

Kemalpaşa Oyun Terapisi

Bir çocuğun kişisel gelişimi için oyunun önemi bilimsel olarak ispatlanmıştır. Oyunun bu gelişimdeki rolünü psikoloji biliminde kullanarak oyun terapisi geliştirilmiştir. Çocuğun oyun içerisindeki davranışları ve durumu gözlenerek daha sağlıklı bir iletişim kurulması, kurulan bu ilişki neticesinde ebeveynlerin dile getirdikleri sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır. Kemalpaşa Oyun Terapisi ile çocukların ruhsal anlamda daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Kemalpaşa Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık hizmeti kurumların iç işleyişlerinde daha sağlıklı bir iletişim ve diyalog ortamının kurulmasını sağlamaktadır. Kemalpaşa Kurumsal Danışmanlık, kurumlara iç politikalarının işleyişlerini kurumsal eğitimler, yönetici danışmanlığı, psikolojik danışmanlık yöntemleri ile sağlam bir zemine oturtmakta, kurum içi iletişimin pozitif yönde ilerlemesine önayak olmaktadır.

Bunun dışında, işe alım sürecinin en önemli noktası olan insan kaynakları departmanının yapılandırılması ve işlevsellik kazandırılması da danışmanlık hizmeti içerisinde yer almaktadır. Yapılandırılan insan kaynakları departmanının ilerleyen süreçte geliştirme aşamalarında da danışmanlık desteği sunulmaktadır.

Ayrıca kurum çalışanlarına özel hayatlarına yönelik aile ve ebeveynlik eğitimleri de verilerek çalışanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları olası problemlerde izleyecekleri çözüm yöntemleri sunularak rehberlik edilmektedir.  Stres yönetimi ile de çalışanlara pozitif bakış açısı ve stres karşısında bilinçli bir refleks kabiliyeti aşılanmaktadır.