Çiğli Psikolog

Çiğli psikolog çalışmalarının temeli insan, insan davranışları ve diğer kişilere etkileşimlerinden oluşur. Doğumdan itibaren ölünceye kadar her yaş grubu insanın faydalandığı psikolojik destek, düzenleme ve iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Bireylerin sorunları, davranış ve kişilik bozuklukları, sıkıntı, sorun ve problemleri için bilimsel temele dayalı yöntemler, teknikler ve terapiler çalışma yöntemlerini oluşturur. Profesyonel destek hizmetleri alanında uzman ve deneyimli, Psikolog Doğan tura tarafından yönetilerek uygulanır. Kişilerin sorunları yanı sıra uyum problemleri, teknolojinin yarattığı sıkıntılar, stres ve gerginliklerde psikoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarıyla kolaylıkla çözümlenebiliyor. Psikoloji çalışma grupları:

  • Bireysel psikoloji alanları
  • Pedagoji, çocuk ve ergen psikoloji alanları
  • Aile ve çiftlere yönelik psikoloji alanları
  • Grup terapileri ve rehabilitasyon
  • Psikolojik ölçümleme, analiz ve testler
  • Teknolojik terapi alanları

Çiğli Psikolog Çalışmaları

Psikolog Çiğli bireysel psikoloji alanları stres ve depresyon sorunları, tasa, kaygı, korku ve endişe durumları, obsesif davranış bozuklukları, travma ve anksiyete, öfke kontrolü ve şiddet sorunları, alkol ve madde bağımlılığı, fobiler, kognitif kişilik bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi sorunlardan oluşur. Çocuk ve ergen psikoloji alanları ergenlik problemleri, hiperaktivite, dikkat ve odaklanma sorunları, sınav ve başarı kaygısı, öğrenme güçlükleri, kıskançlık, şiddete meyil, alt ıslatma, kekemelik ve konuşma güçlüğü, boşanmış aile sorunları, tırnak yeme, içe kapanıklık veya aşırı serbestlik gibi sorunlardan oluşur.

Çiğli psikolog aile ve çiftlere yönelik psikoloji alanları etkileşim ve iletişim problemleri, farkındalık ve duyarlılık sorunları, empati yoksunluğu, kronik ve uzun süreli hastalıklar, travma ve yas problemleri, kıskançlık ve aldatılma durumu, bağlanamama veya aşısı sahiplenme sorunları, cinsel sorunlar, ergen çocukla baş etme problemleri gibi sorunlardan oluşur. Tüm çalışma gruplarında yer alan sorunlar için bu sorunlara neden olan temel etkenlerin tespit edilmesi gerekir. Travmaları ve rahatsızlıkları tetikleyen unsurlar tespit edilerek en uygun tedavi yöntemleri kolaylıkla belirlenebilir.

Psikoterapi yöntemleri kişilerin bilinçaltında yatan asıl rahatsızlıkların açığa çıkarılmasını, konuşulup tartışılabilmesini sağlar. Bireyler konuşup ifade edebildikleri sorunlarla daha kolay ve güçlü olarak mücadele ederek yenebilirler. Bilimsel temelli testler, ölçümleme ve analiz çalışmaları da kişilerin sorunların tespiti konusunda destek olurlar. Teknolojik terapi uygulamaları da birçok açığa çıkarılmamış etkenlerin açığa çıkmasına ve önlenmesine yardımcı olan çalışmaları oluşturur.

Çiğli Psikolog Çalışma Detayları

Psikolog Çiğli bireylerin zihinsel, ruhsal ve davranış bozuklukları gibi problemlerine yönelik geliştirme, düzenleme, iyileştirme ve değişim kapsamında yer alan çalışmaların bütününü oluşturur. Düzenleyici ve önleyici çalışmalar mevcut sorunların giderilmesi ve sorun ihtimallerine karşı da önlem alınarak sorun oluşmanın engellenmesi çalışmalarından oluşur. Genel olarak çalışmaların özelliğini sorunların tespit edilerek adlandırılması ve tespit edilen sorunlara karşı tedavi protokollerinin hazırlanması oluşturur.

Bu çalışmalar bilimsel kökenli, ispatlanmış ve sağlık bakanlığın ve tabipler odası tarafından onaylanmış protokollerden oluşur. Deneysel çalışmalara yer verilmez ve uygulanması yapılmaz. Uygulanan terapi yöntemleri kişilerin soruna çözüm oluşturacak metotlardan oluşur. Teknolojik destekli terapi uygulamalarında kişilerin sorunlarına etkili, hızlı ve net çözümler oluşturulur.

  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • EMDR Terapi
  • Grup Terapi

İzmir Psikolog İletişim Numarası

05079140026