Foça En İyi Psikolog

Foça psikolog çalışmaları bireylerin sağlıklı düşünce yapısına sahip olarak ruhsal dengeleri korunan, duyarlı ve muhakeme yeteneği güçlü kişiler olmalarına destek olur. Ruhsal sağlık ve zihinsel sorunlara karşı bilimsel temelli terapilerle düzenleme ve iyileştirme faaliyetlerini uzmanlık alanı olarak yürütür. Psikolog Doğan Tura yönetiminde kişilere psikoloji destek çalışmaları yapılır. Psikolojik destek çalışmaları her yaş gruba yönelik programlarla uygulanır. Bireysel psikoloji destek çalışmaları, çocuk ve ergen psikolojik destek çalışmaları, aile ve çiftlere yönelik destek çalışmaları bu ana grupları oluşturur.

Kişilere yönelik programlarda yer alan yöntemler, uygulamalar ve protokoller bilimsel temele dayalı tedavi metotlarını oluşturur. Teknolojik destekli terapi uygulamaları çağımızda yaşanan teknolojik kaynaklı sorunlara etkili ve hızlı çözümler oluşturur. Bireylerin ruhsal sağlığı ve denesi korunarak toplumsal refah düzeyinin gelişmesine katkı sağlanır. Bireylerin ruhsal sağlığı çevreyle olan ilişkilerinde düzenlenmesini sağlar.

Foça Psikolog Çalışma Alanları

Foça psikolog bireylerin zihinsel ve ruhsal problemleri, davranış ve kişilik bozuklukları kişilere, çevresine ve ilişkide olduğu herkesle ilgili huzursuzluk ve zarar veren eylemleri oluşturur. Kişilerin bireysel ruh sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi psikolojik destek çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Bu çalışma programı öncelikle sorunlara neden olan kaynağa inilerek süreci tetikleyen unsurların tespit edilmesiyle başlanır.

Foça psikolog çalışmalarıylatespit edilen sorunlar için uygun tedavi protokolleri ve yöntemleri belirlenerek uygulanır. Klasik terapi yöntemlerine ek olarak teknolojik destekli terapi yöntemlerinden de yardım alınması süreci hızlandıran etkenleri oluşturur. Tespit edilen sorunlara yardımcı olan analiz, kişilik testleri ve ölçümlemeleri kullanılarak en doğru tespit yapılır. Kişilerde oluşan sorunlar için psikolojik çalışma alanları:

  • Öfke, stres ve kontrol sorunları
  • Obsesif kişilik ve davranış bozuklukları
  • Depresyon ve ruhsal sorunlar
  • Kaygı, endişe ve tasa halleri
  • Uyku sorunları ve uyku kalitesizliği sorunları
  • Psikosomatik ve psikotik rahatsızlıklar
  • Ergenlik dönemi problemleri, birey ve ebeveyn sorunları
  • Uyum sorunları ve bağlanamama durumları
  • Kıskançlık, aldatma ve aldatılma sorunları
  • Kognitif davranış bozuklukları

Foça Psikolog Çalışma Detayları

Foça psikolog çalışma yöntemleri ve çalışma alanları içinde yer alan problemler, davranış ve kişilik bozuklukları kapsamında uygulanan protokollerin tamamı bilimsel yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilir. Kişilerin sorunlarının kökenlerinin araştırılması, tespit edilmesi ve terapi yöntemlerinin uygulanması psikolog seansları dahilinde gerçekleştirilir. Seans sürelerinin sayısına tespit edilen sorunlara göre psikolog tarafından karar verir. Sorunlar için uygulanan standart bir süre yoktur. Her kişinin yaşadığı sorun kişiye özel etkenlerden oluşan bir kompleks yapıya sahiptir.

Kişinin şahsına münhasır gelişen sorunlar için genelleme ve standart uygulama yapılamaz. Süreci tamamen kişilerin duygu durumlarına göre belirlenir. Kişilerin terapilere ve tedavi yöntemlerine tepkileri de farklıdır.  Sağlıklı sonuç alınabilmesi için kişilerin terapi sırasında açık, net ve doğru tepkiler ve cevaplar vermesi gerekir. Psikoterapiler sistematik terapi yöntemlerinden oluşur. Bireylerin ruhsal sağlığını korumak, ruhsal problemlerini düzenlemek, sorunlar karşısındaki bakış açılarını düzenlemek amacıyla yapılan iyileştirme çalışmalarından oluşur.

Foça Psikolog Çalışma Faydaları

Foça psikolog destek çalışmalarından yararlanmak için bireylerin mutlaka problem, sorun ve sıkıntı yaşaması gerekmiyor. Kişiler hayatlarının kalitesini artırmak, sosyal, iş ve yakın çevre ilişkilerini düzenlemek ve daha verimli olmasını sağlamak amacıyla da psikolojik destek alabilirler. Gelişen teknolojiyle sağlıklı çalışabilmek, zararlarından ve bağımlılık gibi sorunlardan etkilenmeden, hayatlarında teknolojiye yer vermek adına psikolojik destek programlarından faydalanılabilir.

Artan nüfus ve yoğunlaşan trafik sorunları, teknolojik yaşamın insan bünyesine verdiği zararlar kişilere mental yorgunluk hissi verebilir. Uzun uçuş programları, sürekli seyahat yaşantısı gibi programa dahil olanlar için de yaşanan jetlag, stres, uzun sürekli yorgunluk ve zihin dalgınlığı gibi sorunlar psikolojik destek çalışmalarıyla önlenebilmektedir.