İzmir Uzman Psikolog

Psikoloji zihinsel ve ruhsal problemlerin kaynağını, nedenini, sonuç ve sonuçlarının neden olduğu semptomların çözüm yöntemlerinin tamamını kapsar. İzmir uzman psikolog bu süreci en iyi yöneten kişidir. Psikolog Doğan Tura bilimsel yöntemler ışığında problemlerin çözümü ve bireylerin yaşadığı sorunlar için iyileştirme ve değişim çalışmalarını yönetir. Bireylerin zihinsel ve ruhsal problemlerini gidererek sağlıklı hayat kalitesinin oluşturulmasına destek olur.

  • Davranış ve kişilik bozuklukları
  • Kaygı ve stres durumu
  • Obsesif davranış bozuklukları
  • Bipolar sorunları
  • Öfke kontrol sorunları
  • Psikotik ve psikomatik sorunlar
  • Fobi ve korkuyla sorunları
  • Uyku kalitesini artırma yöntemleri

Tüm bu sorunlar bireylerin yaşam kalitesini düşüren ve çevresel sorunlara neden olan başlıca unsurlardır. Kişilerin destek ve profesyonel yardım almadan bu sorunlarla tek başına baş edebilmeleri de çok zordur. Bütün bu unsurlar, tedavi yolları ve bilimsel destek çalışmaları uzman psikolog çalışma alanı tanımında yer almaktadır.

Psikoterapi Yöntemleri Nelerdir?

Psikoterapi çözüm ve yöntemleri, bireysel davranış ve durum bozukluklarının tedavi süreci kapsamındaki kanıtlanmış bilimsel çalışmaları içerir. Bireylerin yaşadığı zihinsel ve ruhsal problemler, kişilerin kendisiyle ve çevresiyle olan her türlü ilişkiyi ve etkileşimi negatif yönde etkiler. Yalnızlık duygusu, kendisine ve çevresine karşı yabancılaşma, arkadaş, aile ve iş ortamlarından dışlanma hissine neden olabilir.

Yaşanan psikolojik problemler, bireylerin düşünme yetisini ve becerisini negatif yönde etkilenmesine ve obsesif davranış bozukluklarının tetiklenerek ortaya çıkmasına neden olabilir. Yapılacak psikolojik test ve ölçümlerle doğru tespitler yapılarak önlem alınabilir. Yapılan test sonuçları kişilerin psikolojik durum detaylarının tespit edilmesine destek olur. İzmir uzman psikolog çalışma yöntemleri kapsamında yer alan ölçümlemeler ve testler, doğru ve gerçek tespitlerin yapılmasını sağlar. Tespitler ışığında belirlenen alanlarda uygun bilimsel tedavi yöntemleri belirlenerek uygulanır.

Psikolojik Yöntemler Kimler İçin Uygulanır?

Psikolojik yöntemlerin uygulandığı psikoterapi çalışmaları günümüzde sadece bireysel alanlarda uygulanmamaktadır. Ergen ve çocuk terapileri, aile terapileri, bağımlılık terapileri, fobi, hastalık ve yas terapileri, çiftler, evlilikler ve ilişkiler için terapiler gibi birçok alanda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bireysel ve grup terapilerinde gerçek sorunların kaynağı tespit edilerek bireyin toplum içindeki konumu ve mutluluğunun sağlanması amaçlanır. Toplumsal denge ve huzur sağlanabilmesi için bireylerin ruh sağlığının sağlam temeller üzerine oturması gerekir. İzmir uzman psikolog profesyonel psikolojik destek hizmetlerinin temel amacı da bu temellerin sağlam zeminde oluşmasına destek olur.

Psikoterapilerin Faydaları

Bireyler arasındaki kurulacak doğru etkileşimle, saygı ve değer olgusu gelişerek önemseme ve farkındalık sağlanır. Aile içi yaşanan sorunlar ve duygu davranış bozukluklarında iyileştirme ve düzenleme yönünde çalışmalar yapılarak hem aile hem de bireysel mutluluk sağlanır. Bireylerin sorumluk ve görev bilinçleri gelişir. Ergen ve çocuk terapileriyle yaşanan gelişim süreci problemleri çözülür, davranış ve uyum bozukluklarında iyileştirme çalışmaları yapılarak toplumda mutlu bireyler olarak hazırlanması sağlanır.

Evlilik, birliktelik ve çiftler arasında yaşanan sorunların giderilmesi, uyum ve bir arada yaşamın temellerinin şekillenmesi, bireylerin birbirleriyle doğru iletişim kurması sağlanır. Kişilerin birbirinden beklentilerinin belirlenmesi, ifade edilmesi sağlanarak doğru iletişim zemini oluşturulur. Bu bağlamda her türlü sorunun cinsellik, değer, görev ve sorumlukların konuşulmasıyla problemlerin çözümü sağlanır. Alınan kararların sağlıklı ruhsal düşünce ile belirlenmesi sağlanır. Birliktelik ve ayrılık kararlarının sağlıklı bir süreçte gelişmesi için bireyler hazırlanır. Bireylerin zihinsel ve ruhsal sağlığının iyileştirilmesi ve korunması, toplumsal denge ve uyum açısından dikkate alınması gereken en önemli konudur.

Gelişme ve ergenlik döneminde çocuklara uygulanan İzmir uzman psikolog terapi çalışmaları farkındalık, vicdan ve duyarlılık değerleri geliştirilerek zihinsel ve ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenir. Geleceğin yetişkin bireyleri olma yolunda doğaya, canlılara, hayvanlara ve diğer bireylere karşı vicdanlı ve duyarlı olmaları sağlanır. Çocukluk döneminde doğru gelişim temelleri atılarak zihinsel ve ruhsal gelişimin sağlıklı olması desteklenir. Gelecekte toplumda yetişkin olarak yer alacak çocukların, etkileşimleri sağlıklı, iletişim yönleri kuvvetli, duyarlı ve bilinçli olmaları sağlanarak toplumsal açıdan kazanım amaçlanır.