Mavişehir Psikolog

Mavişehir psikolog çalışmaları davranış, düşünce ve duygu kaynaklı problemlerin çözümlenebilmesi, düzenlenebilmesi ve giderilebilmesi için yapılan her türlü faaliyetlerden oluşur. Faaliyet alanları içerisinde ruhsal ve zihinsel sağlığı koruma, iyileştirme çalışmaları yöntemlerine genel olarak psikoterapi denir. Psikoterapi çalışmalarında problemlerin kaynağına bulmaya yönelik araştırmalarda sadece tekil bireysel çalışmalar bulunmaz. Bireylerin yakın çevre ilişkileri, sosyal çevre etkenleri de araştırılarak, gözlemlenerek karar verilir.

Mavişehir psikolog psikoterapi çalışmaları alanında uzman ve deneyimli Psikolog Doğan Tura yönetiminde gerçekleştirilir. Psikoterapilerin ana hedefi bireylerin davranış bozukluklarını düzenlemek, sorunlarını çözümlemek, olaylara yeni bakış açısı geliştirmek, diğer bireylerle kurulacak ilişkilerin doğru ve sağlıklı etkileşim temelinde olmasına yardımcı ve destek olmaktır. Kişilerin öz benliğini keşfedebilmesini, varlığını tanımasını, sınır ve sorumluluklarının farkına varmasını, önce kendini ve sonra diğer insanları sevebilme becerisinin gelişmesini sağlar. Psikoterapiler bireylerin toplum içinde varlık kazanabilmelerinde destek olur.

Mavişehir Psikolog Çalışma Alanları

Mavişehir psikolog çalışma alanları birey temelli olarak kişilerin ruhsal ve zihinsel alanlarda yaşadıkları her türlü soruna yönelik faaliyetlerden oluşur. Bireysel, çocuk ve ergen, aile ve çiftler, gruplar olmak üzere alanlardan oluşan çalışma gruplarının psikolojik sorunları hedef alınır. Bu sorunlar genel olarak:

  • Davranış, düşünce ve kişilik bozuklukları
  • Kaygı, endişe ve stres durumu
  • Obsesif kişilik bozuklukları
  • Bipolar kişilik sorunları
  • Öfke ve şiddet kontrol sorunları
  • Psikotik ve psikomatik problemler
  • Fobi ve korku kaynaklı sorunları
  • Uyku kalitesini artırma uyku düzensizlikleri
  • Kognitif kişilik bozuklukları

Mavişehir Psikolog Aile Terapi Çalışmaları

Mavişehir en iyi psikolog çalışma alanı içinde önemli bir kısmı oluşturan aile sorunları ruhsal ve duygusal olarak bireyleri en çok etkileyen faktörlerdir. Aile içinde yaşanan problemler bütün aile fertlerini etkileyen sorunlar yaşanmasına neden olur. Kişileri bireysel, sosyal çevre ve iş hayatı olarak her yönden olumsuz olarak etkiler ve sorunların sarmal olarak büyümesine neden olur.

Aile terapileri, aile içi sorunların ve bu sorunların yarattığı sıkıntılı dönemin giderilmesini, bireylerin uyum sağlamasını, problemlerin kökeninden çözümlenmesini sağlar. İyileştirme ve düzenleme çalışmaları tüm aile fertlerini kapsar ve faydalı olur. Doğru iletişim ve etkileşim temelleri atılarak olumlu yaklaşım modelleri geliştirilir. Aile terapilerinin sağlıklı ve etkili sonuç sağlaması düzenli katılım ve dürüst ifadelerle sağlanabilmektedir.

Samimi yaklaşımda olan bireylerin sorunları daha kolay çözülmekte ve başarı sağlanabilmektedir. Farkındalık, duyarlılık, etkileşim temelli bakış açıları gelişerek bireyler arasındaki sevgi ve saygı bağı güçlenir. Beklentilerin ifade edilebilmesi, görev ve sorumluluk bilincinin gelişmesiyle daha kuvvetli bağlar kurulur. Doğru etkileşim, doğru iletişim doğru diyalog temeli sağlanarak konuşabilme, tartışabilme ve sorunları birlikte çözebilme becerisi edinilir.

Mavişehir Psikolog Aile Terapisi Faydaları

Mavişehir psikolog terapileri aile içinde yaşanan her türlü sorunun giderilmesi amacını hedefler ve bu yönde bilimsel yöntemlerle çalışır. Aile içinde yaşanan sorunların genel olarak nedeni iletişim ve etkileşim eksikliğinden kaynaklı tartışmalar, çatışmalar, ekonomik nedenli şiddet veya tepkiler, madde ve alkol bağımlılığı, boşanma isteği ve sürecinde yaşanan gerginlikler, aldatma veya kıskançlık, ergen çocuk sorunları, gibi birçok farklı nedenle yaşanabilmektedir. Sorunların çözülebilmesi için sebep olan nedenlerin kaynağına inilerek çözüm oluşturulması sürecini kapsar.

Bu süreç kapsamında kişilerin sağlıklı kalabilmesi ve problem karşısında baş edebilme becerisi edinilmesi çalışmaları sürdürülür. Aile terapileri evliliklerde yasal süreç olarak zorunlu tutulabilmektedir. Boşanma talebinde bulunan çiftlerin aile terapilerine yönlendirilmesi ilişkinin tekrar sağlam zeminler üzerine oturtulabilmesi amacı veya barışma süreci desteklenmiyorsa sağlıklı bir ayrılık sürecinin oluşması için önerilir. Her iki sonuçta da asıl hedef bireylerin ruhsal ve zihinsel sağlığını korumak ve bireysel huzur ve mutluluğun oluşmasını sağlamaktır.

İletişim için

İzmir Tel 0 507 914 00 26

Manisa Tel 0 544 746 75 09