Alaçatı Psikolog

Alaçatı psikolog kişilerin toplumda yer alan dinamiklerini doğrudan etkileyen problemlerin çözümüne yönelik hedefler oluşturarak, sorunların kaynağına inerek, kişileri etkileyen faktörleri gidermeye çalışır. Psikoloji bilimsel ruh bilim ana dalı olarak görev yapar. Psikologlar ruh bilimci olarak insan eksenli çalışma alanları oluşturur. 

Psikolog Doğan Tura, psikoloji alanından 4 yıllık üniversite eğitim lisansını alarak alanında uzman olarak görevini tatbik eder. Bilimsel yöntemler ışığında bilimsel analiz ve ölçümlemelerden destek alarak kişilerin ruhsal ve zihinsel sorunlarını düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını yürütür. Çalışma alanları içerisinde bulunan tedavi ve terapi yöntemleri:

  • Terapi ve tedavi protokolleri
  • Analizler, ölçümler ve testler
  • Bireysel ve grup terapileri
  • Teknolojik iyileştirme ve davranış modelleri geliştirme
  • Kognitif terapi yöntemleri
  • EMDR terapi uygulaması

Alaçatı Psikolog Çalışma Alanları

Alaçatı psikolog çalışma alanları içerisinde ölçümler, testler ve analizler de tedavi süreci içerisinde destek alınan çalışma faaliyetlerini oluşturur. Terapiler kişilere ruhsal iyileşme, yeni bakış açısı modelleri geliştirme ve yeniden değerlendirme gibi farklı açılardan yaklaşmayı öğretir. Bireysel olarak yapılan terapi modelleri yanı sıra gruplar halinde yapılan terapi modelleri de tedavi süreçlerinde yer alır.

Grup terapilerinde toplum psikolojisinin genel yapısı kişilerin muhakeme ve kendini suçlama gibi sorunlarına yeniden bakış açısı sağlar. Grup içinde yapılan karşılıklı konuşmalar, itiraflar bireylerin bu alanlarda yalnız olmadıklarını, kendi gibi birçok kişinin de aynı sorunlarla mücadele ettiklerini, birçok kişinin bu konuda destek almak için çabaladığını görmelerini sağlar. Birlikte dayanışma ve mücadele gücü gelişerek teşvik edici değerler oluşur.

Alaçatı Psikolog Faydaları

Alaçatı psikolog çalışmalarının ana hedefi bireylerin iyileşme, yenilenme ve değişim motivasyonlarının oluşmasını amaçlar. Eğitsel ve farkındalık terapileriyle ruhsal gelişim süreçleri oluşturulur. Bilişsel davranışçı tedaviler, kaygı ve korkuların yenilmesi, öfke ve şiddetin kontrol edilebilmesi, farkındalık sağlanabilmesi ve empati becerisinin kazanılması, insana, doğaya ve hayvanlara yani tüm canlılara karşı duyarlı, sevecen, pozitif ve koruyucu davranış modellerinin geliştirilmesi sağlanır.

Bireyler arasında uyum, birlik ve farklılıkların hoş görülmesi temelinin oturması sağlanır. Affedici, bağışlayıcı ve sevgi bağı kurulumunu destekler. Sanal gerçeklik terapileri, fototerapilerle bilişim teknolojisi kullanılarak terapi modellerinin kullanılması yenilikçi yaklaşımlarla tedavi sürecini hızlandırır. Kanıtlanmış ve bilimsel tekniklerle inovatif tedavi yöntemleri ruhsal ve zihinsel gelişimi destekler.

Alaçatı psikolog çalışma alanları içerisinde yer alan teknolojik, yeni nesil ve modern terapi tekniklerini tercih ediyor. Yeni gelişen yöntemler uzun süredir çözüm bulunamayan ve kronik sorun olarak kalıcı yer edinen problemler için pratik çözüm oluşturabiliyor.