Denizli Psikolog olarak Denizli ilinde kaliteli hizmet vermekten gurur duyan Psikolog Doğan Tura, bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl ilişki kurduklarını gözlemleyerek, yorumlayarak ve kaydederek bilişsel, duygusal ve sosyal süreçleri ve davranışları en iyi şekilde ele alır. Davranışsal bir sağlık disiplini olarak psikoloji, biyopsikososyal uygulamanın anahtarıdır ve sağlık ve hastalık kavramlarının anlaşılmasında önemli bir rol oynar.

Denizli Psikolog Doğan Tura, genel olarak fiziksel ve zihinsel sağlıktan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı psikolojik sorunları ve davranışsal bozuklukları değerlendirir, teşhis ve tedavi eder. Ayrıca sağlıklı davranışın teşvik edilmesinde, hastalıkların önlenmesinde ve hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Klinik hizmetini etik ilkelere ve davranış kurallarına göre yerine getiren uzman psikolog, sağlık ve hastalığın biyopsikososyal perspektifini takip eder.

Zihinsel ve duygusal bozuklukları değerlendirme, teşhis etme, tedavi etme ve önleme işi, iki günün asla aynı olmadığı büyüleyici bir iştir. İnsanların zorlukların üstesinden gelmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak, son derece ödüllendiricidir. Her insanın yargılanmadan dinlenmeye ihtiyacı vardır. Herkesin baktığı yerden bakmak yerine, yargılamadan dinlemek, bizi ve söyleyeceklerimizi dinleyen, duygu ve düşüncelerimizi anlamaya zaman ayıran bir insanla mümkün olabilir.

Bazen kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyler yaşayabiliriz ya da tanıdığımız hiç kimsenin öğrenmesini istemediğimiz düşüncelerimiz, duygularımız ya da anılarımız olabilir. Bazen de duysalar ya da öğrenseler bile umursamayacaklarını düşünebiliriz. Yargılanmadan dinlenilmek insani bir ihtiyaçtır. Herkes hayatında iyi ve kötü olaylarla karşılaşır. Hayatta iyi olayların yanı sıra kötü olaylarla da karşılaşmak son derece normaldir.

Bu tür olaylarla karşılaştığımızda ortaya çıkan duyguları kucaklamalıyız. Bu gibi durumlar karşısında duygularımızı normal akışında kucaklayamamak, ilerleyen günlerde başka rahatsızlıklara yol açabilir. Birisiyle paylaşmak bizi rahatlatabilir. Bizi üzen, üzen, mutsuz eden, mutlu eden her türlü yaşam deneyimini yargılanmadan objektif olarak paylaşabileceğimiz bir alana hepimizin ihtiyacı vardır.

Psikolojik destek, işte bu noktada devreye giren sürecin adıdır.

Psikolog Doğan Tura, zorlu olaylar karşısında kendi duygularımızı kucaklamamızı sağlar. Psikolojik destek sürecini en iyi biçimde yürütür. Psikolojik destek alma alanı, danışanların yaşamında doğal stresin neden olduğu ve günlük yaşamı sürdürmeyi ciddi şekilde etkileyen durumların konuşulabildiği bir alandır. Hayatın sorunlarının da tartışılabildiği bir yerdir. Ruh sağlığı sorunları ve psikolojik görüşme teknikleri konusunda tam bir profesyonel olan Doğan Tura, sunduğu Denizli Psikolog hizmeti sayesinde danışanlar;

 • Sorunlarla baş etme yollarını geliştirebilmektedir.
 • Günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorun ve krizlere çözüm üretilebilmektedir.
 • Kendini ve çevresindekileri daha iyi anlayıp değerlendirebilmektedir.
 • Stres faktörlerini azaltabilmekte veya ortadan kaldırabilmektedir.
 • Daha etkili seçimler yapabilmekte ve karar verme çabalarını geliştirebilmektedir.
 • Psikolojik destek ile kendilerini daha iyi hissetmekte ve günlük yaşamlarını daha işlevsel bir şekilde sürdürebilmektedir.

Denizli Psikolog Hizmetleri

​Doğan Tura Denizli Psikolog seansları, gizlilik esasına göre yapılmaktadır. Gizlilik ilkesi, danışanlar ile görüşülecek konuların orada kalması ve dışarıdaki hiçbir kurum veya kişiyle paylaşılmaması anlamına gelir. Denizli Psikolog hizmetlerinde danışanlarını yargılamadan ve sorunları hakkında düşünmelerine ve bir çözüm bulunmasına yardımcı olunur. “Psikolog” kelimesi, düşünceli bir şekilde not defterine not alan ve “Peki, bu konuda ne düşünüyorsun?” diye soran bir doktorun basmakalıp görüntülerini çağrıştırabilir.

Doğan Tura gibi uzman bir psikolog, insanların davranışlarını anlamalarına, açıklamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olmak için nasıl düşünüldüğü, hissedildiği ve davranıldığına ilişkin bilgileri uygulayan bir profesyoneldir. Denizli Psikolog hizmetlerinde bilimsel gelişmeler çok yakından takip edilmektedir. Denizli Psikolog hizmetleri sunulurken modern terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Hizmetler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Yetişkin Psikolojisi Terapisi
 • Ergen Psikolojisi Terapisi
 • Çocuk Psikolojisi Terapisi
 • Aile ve Çift Psikolojisi Terapisi
 • Bireysel Terapi
 • Cinsel Terapi
 • Bağımlılık Terapisi
 • Grup Terapisi
 • Online Psikolojik Destek

Tanıya ulaşma süreci standart testler, görüşmeler ve gözlemler kullanılarak değerlendirmelerin yapılmasını içerir. Toplanan bilgilere dayanarak Denizli Psikolog hizmetlerinde bir tanıya varılır ve bu tedavi önerileriyle takip edilir. Psikolojik tedavi, tipik olarak konuşma terapisi, nefes alma, rahatlama gibi egzersizler, anketlerin doldurulması veya Bilişsel Davranışçı Terapi gibi belirli tedavi protokollerinin gözden geçirilmesini içeren etkileşimli seansları içerir.

Denizli Psikolog Hizmetlerinde Ele Alınan Sorunlar

Her kişinin yaşadığı zorluklar, kendine özgü olduğundan tedavi seçenekleri çeşitlilik gösterebilir. Her yıl binlerce kişi, pek çok sorun yardım almak için profesyonel psikologları ziyaret etmektedir. Hem kişilik hem de uzmanlık alanı açısından Denizli Psikolog hizmetleri gibi ihtiyaçlara uygun bir psikolog hizmeti bulmak çok önemlidir. Denizli Psikolog, çeşitli zihinsel ve duygusal sağlık sorunlarına profesyonelce müdahale eder. Denizli Psikolog hizmetlerinde ele alınan sorunlar genellikle şunlardır:  

 • Kişinin duygusal durumu, düşünce süreçleri ve genel yaşam kalitesini etkileyen, bireysel veya grup terapisi gibi yöntemlerle başa çıkılmaya çalışılan depresyon
 • Genel anksiyete, sosyal anksiyete, panik bozukluk ve özgül fobiler gibi anksiyete bozuklukları
 • Obsesyonlar ve kompulsiyonlarla karakterize bir durum olan, bilişsel-davranışçı terapiler gibi yöntemlerle tedavi edilebilen obsesif kompulsif bozukluk
 • Travmatik deneyimler sonrasında ortaya çıkan stres ve belirtileri, yani travma sonrası stres bozukluğu
 • Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi yeme bozuklukları
 • Terapötik müdahale ile tedavi edilebilen alkol, madde kullanımı veya diğer bağımlılık sorunları
 • Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu gibi durumlar
 • Çift terapisi veya aile terapisi ile destek sağlanan bireyler arası ilişkilerde yaşanan problemler, yani ilişki sorunları

En İyi Denizli Psikolog

En iyi Denizli Psikolog hizmetinde Psikolog Doğan Tura, mesleki etik kurallarına uyan bir profesyoneldir. Hastalarla etkili iletişim kurabilen, empati yeteneğine sahip ve duygusal anlayışa sahiptir. Hastanın duygusal ihtiyaçlarını anlamak, terapötik ilişkiyi güçlendirebildiğini çok iyi bilir. Bireysel ihtiyaçlara ve hedeflere uygun bir terapi planı oluşturur ve bu tedavi planını kişinin yaşam koşullarını, geçmişini ve hedeflerini göz önüne alarak şekillendirir.

Çeşitli terapi yöntemlerine hakimdir ve hastanın ihtiyaçlarına en uygun olanları seçer. Bilişsel-davranışçı terapi, psikanaliz, duygu odaklı terapi gibi farklı yaklaşımlar arasında deneyim sahibidir. Psikologlar, hasta bilgilerini gizli tutmak ve güvenli bir ortam sağlamakla yükümlüdür, bu nedenle gizlilik ve güvenlik konusuna bir hayli önem verir. Bu, hastanın rahat hissetmesini ve güven duymasını sağlar. Mesleki gelişimine ve değişime açık Psikolog Doğan Tura, güncel araştırmalara ve tedavi yöntemlerine hakimdir.

İyi bir psikolog olarak, tedavi süreci, beklentiler ve hedefler hakkında açık bir iletişim kurar. Hasta, terapi süreciyle ilgili herhangi bir soruyu sormaktan çekinmemelidir. Tedavinin etkinliğini değerlendirmek için geribildirim alır ve gerekirse tedavi planını düzenler. Kişisel uyum ve hastanın ihtiyaçlarına uygun bir terapi süreci ile karakterize edilir. İdeal psikolog, hastanın duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek için bütüncül bir yaklaşım benimsemiştir.

Denizli Psikolog Fiyatları

Denizli Psikolog, aynı zamanda İzmir’in bütün ilçelerinde kaliteli hizmeti yüzünden tercih edilir. İnsanların çeşitli dönemlerinde yaşadıkları psikolojik sorunlar, erken teşhis ve tedavi ile daha kısa sürede iyileşebilmektedir. Uzman, Denizli Psikolog hizmetinde Doğan Tura, danışanlarına hayatlarının her yönünü etkileyen semptomları ortadan kaldırmaya çalışır. Sayesinde danışanlar, sorunlarıyla başa çıkabilme ve kendilerini daha iyi tanıyabilme fırsatına sahip olabilmektedir.  

Denizli Psikolog fiyatları, danışanın durumuna, sorununa seans sayısına, uygulanan tedavi yöntemine, tedaviye verdiği cevaba bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Denizli psikolog hizmetlerinde Doğan Tura, hem ekonomik fiyat politikası hem de hizmet kalitesi ile tercih edilir. Kişisel durum ve ihtiyaçlara bağlı olarak uygun bir psikolog seçmek oldukça önemlidir. Psikolog Doğan Tura’nın ücretleri ve ödeme politikalarını detaylı öğrenmek ve randevu talebi için kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir