Bornova psikolog tedavi ve terapi yöntemleri Psikolog Doğan Tura yönetiminde psikoloji ana bilim dalında gerçekleştirilen bilimsel yöntemlerle uygulanır. Psikoloji temelli çalışma alanlarını insan ve insan davranışları, insan ve çevre ilişkileri oluşturur. Toplum içinde var olan bireylerin zihinsel ve ruhsal problemleri, diğer kişilerle etkileşimleri ve ilişki model ve biçimlerinin yeniden düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve yaşanılan kişilik bozukluklarının tedavi edilmesi süreçlerini kapsar. Çalışma alanları:

 • Bireysel kişilik ve davranış bozuklukları
 • Çocuk ve ergen gelişimi, etkileşimi ve Ebeveyn ilişkileri
 • Aile ve çift temelli sorunlar
 • Bireyin toplumla ilişkileri ve etkileşimleri
 • Grup terapileri ve rehabilitasyon süreçleri
 • Teknolojik terapi çalışmaları
 • Bilimsel analiz, test ve ölçümlemeler

Bornova Psikolog Aile ve Çift Terapileri

Psikolog Bornova çalışma alanlarının önemli bir bölümünü oluşturan aile ve çift psikolojik destek çalışmaları bireyler arası huzur ve sağlıklı iletişimi sağlamayı hedefler. Kişilerarasında yaşanan sorun ve problemlerin temeline inilerek tespit değerlendirme ve analiz çalışmaları yapılır. Yapılan tespitler kişilerarasındaki sorunların tedavisine yön veren bilgilerden oluşur. Sorunun kökeninde yatan nedenler ışığında tedavi protokolleri belirlenerek uygulanır. Doğru ve sağlıklı davranış modellerinin geliştirilmesi yönünde beceriler kazanılmasına destek olunur. Aile, sevgi ve saygı bağı oluşturulacak kavramlar genişletilerek destek çalışmaları yapılır.

Kişiler arasında farkındalık sağlayan çalışmalar, değer, sorumluluk ve görev bilinci oluşması sağlanır. Kişilerin birbirinden beklentilerinin karşılıklı konuşulması sağlanır. Yanlış beklenti ve düşüncelerin düzeltilmesi sağlanır. Doğru ilişki kurabilmenin doğru iletişim temeline dayandığının kişiler arasında idrak edilmesine çalışılır. Kişilere sorunlarla baş edebilme, sorunlar karşısında çözüm geliştirebilme yetisi kazandırılır. Sorunlar karşısında yanlış davranış modeli olan kendini suçlama veya karşısındakini suçlanma yerine çözüm odaklı yaklaşımın benimsenmesi sağlanır.

Bornova Psikolog Çocuk ve Ergen Terapileri

Bornova psikolog çalışma alanı içinde yer alan çocuk ve ergen terapileri, geleceğin bireylerinin topluma sağlıklı, özgüvenli, kararlı, çözüm odaklı, sağduyulu, duyarlı ve empati becerisi gelişkin birer yetişkin olarak hazırlanmasına destek olur. Her genç bireyin doğaya, insana, hayvana ve topluma karşı hassas ve duyarlı olmaları yönünde destek olunur. Bilişim çağının getirisi olan gelişmelerden en iyi şekilde yararlanmaları teşvik edilerek, zarar ve alışkanlıkların en aza indirgenmesi yönünde geliştirici çalışmalar yapılır.

Ergenlik sorunlarının hem bir ve aile açısından sağlıklı olarak düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel terapilerle destek sağlanır. Çocuk ve ergen bireyin sağlıklı ruhsal ve zihinsel yapıya kavuşması yönünde teknolojik ve bilimsel destek programları uygulanır. Sorunlu dönem yaşayan aileler için ebeveynlerin bilinçlendirilmesi yapılarak sürecin en sağlıklı yaşanması yönünde destek olunur. Ergenle baş edebilme yöntemleri ve davranış modelleri ailelere anlatılarak huzur, saygı, denge ve duyarlılık gelişmesi sağlanır.

Bornova Psikolog Faaliyetlerinin Bireylere Faydaları

Psikolog Bornova çalışma alanları sorun ve davranış bozuklukları için bilimsel yöntemler ve protokollerin uygulanmasını kapsar. Bireylerin ruhsal yapısını, dengesini bozan ve davranışlarındaki anormalliklere neden olan sorunların tespit edilebilmesi için dürüst, net ve açık ifadeler gerekir. Bilimsel ve kanıtlanmış yöntemler, teknolojik çalışmalar sağlık bakanlığı ve tabipler odası birliği tarafından kabul edilen ve onaylanan protokollerden oluşur. Sistematik terapi olarak değerlendirilen psikoterapi yöntemleri kişilerin ruhsal sağlığını korumayı ve ruhsal sorunların düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardır.

Bornova psikolog çalışma programları içinde yer alan,ruhsal ve zihinsel sorunları düzenleyen ve iyileştiren terapi çeşitleri:

 • Bireysel terapiler
 • Çocuk ve ergen terapileri
 • Aile ve çift terapileri
 • Grup terapileri
 • EMDR Terapileri
 • Kognitif terapiler

Psikolojik tedavi amaçlı terapi uygulamaları kişilerde ilişki bağlarının kuvvetlenmesini ve farkındalık oluşmasını sağlar. Kişilerin zihin ve ruhsal sağlıklarını iyileştirici ve düzenleyici faktörleri oluşturur.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir