Alsancak psikolog çalışma alanları 6 farklı yönde çalışmalarını yürütür. Bu gruplardaki çalışmaların temelinde insan ve insan davranışları incelenerek yaşanan sorunlara karşı önlemler alınarak, tedavi yöntemleri belirlenir. Bireylerin zihinsel davranış modellerindeki sorunlar tespit edilerek doğru davranış modellerinin geliştirilmesi yönünde destekleyici çalışmalar yapılır. Psikolojik destek çalışmaları ve uygulanan tedavi protokolleri alanında uzman ve deneyimli Psikolog Doğan Tura yönetiminde gerçekleştirilir.

Psikolojik destek çalışmalarında yer alan protokoller ve tedavi süreçleri bireysel terapiler, grup terapileri, psikoterapiler, fototerapi, sanal gerçeklik terapileri, TMS terapileri, kognitif terapiler, somatoform Terapiler, bilimsel ve teknolojik analizler, testler ve ölçümleme tekniklerinden oluşur. Yapılan psikoterapilerin amacı yaşanan ve davranış bozukluğuna neden olan sorunların kökenine inilerek tespit edilebilmelerini sağlamak, konuşularak normalleştirmeye çalışmak ve travma şiddetini azaltmaktır. Psikolojik çalışma alanları:

  • Bireysel sorunlar için psikolojik destek çalışmaları
  • Çocuk ve ergen sorunlarına yönelik psikolojik destek çalışmaları
  • Aile ve çiftler arasındaki sorunlar için psikolojik destek çalışmaları
  • Bireyin toplumsal gruplar arası sorunlarına yönelik destek çalışmaları
  • Grup terapi ve rehabilitasyon uygulamaları
  • Teknolojik ölçümleme, analiz ve test uygulamaları

Alsancak Psikolog Çalışma Detayları

Psikolog Alsancak çalışma detaylarının tamamı insan ve davranışları üzerine geliştirilen uygulamalardan oluşur. Bireylerin kendi içinde yaşadıkları sorunlar ve çatışmaların çevreye yansıması sonucunda hem kişi hem de çevresi bu yansımaları büyük oranda zarar görmelerine neden olabilir. Yaşanan huzursuzluk, stres, şiddet, gerginlik ve tartışma durumları herkese zarar veren davranış modellerini oluşturur. Bireylerin ruhsal ve zihinsel sağlığının oluşturulması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi psikolojik destek çalışmalarıyla sağlanır. Aile içinde bireylerde yaşanan problemler bütün aileye olumsuz etkiler olarak yansır ve toplumsal olarak negatif etkileşim yaşanmasına neden olur.

Alsancak psikolog her bireyin ruhsal sağlığının korunması toplumsal dengeyi ve huzuru oluşturur. Bireysel psikolojik çalışma detaylarında panik atak krizleri, öfke ve şiddet kontrolü, depresyon problemleri, şüphe, kaygı ve endişe durumları, sigara, madde ve alkol bağımlılıkları, cinsel istismar ve mobing sorunları, yas ve travma sorunları, bipolar ve obsesif davranış bozuklukları gibi birçok farklı kişilik problemlerinin çözümü sağlanır. Aile içi terapiler, çocuk ve ergen ruh sağlığı psikolojik çalışma alanları içerisinde yer alır.

Alsancak Psikolog Pedagog Çalışma Alanı

Alsancak psikolog pedagojik çalışmaları bireyin sağlıklı ruhsal gelişiminin doğumdan itibaren takip edilmesini sağlar. Doğumundan itibaren 0-12 yaş grubunda bulunan çocukların ve ergenlerin zihinsel, ruhsal ve psikososyal kavrama ve gelişim süreçlerinin izlenerek değerlendirilmesi ve raporlanarak analiz yapılmasını pedagoglar sağlar. Bu gözlem sırasında izlenerek tespit edilen sorunlar karşısında bilimsel yöntemler kullanılarak çözüm sağlanır. Pedagog aynı süreçte ebeveynlerin sorunlar karşısında bilgilendirilmesini, eğitilmesini ve konu hakkında detaylı araştırmalara hâkim olmalarını sağlar.

Çocukların dikkat ve öğrenme sorunları, IQ ve zekâ seviye sorunları, davranış bozuklukları, engelli rehabilitasyon uygulamaları pedagogların çalışma kapsamını oluşturan alanlardır. Eğitim ve öğretim dönemlerinde çocukların okula ve çevreye uyum, adaptasyon ve anlama sorunları pedagog çalışmaları ve yöntemleriyle düzenlenerek iyileştirilir. Eğitim süresi boyunca yaşanan ve yaşanması öngörülen başarısızlık, öğrenme zorlulukları, öğrenmeye engel olacak davranış bozuklukları, dil öğrenme becerisinde yaşanan problemler, kekemelik ve konuşma sorunlarına yönelik çalışmalar yapılır.

Alsancak Psikolog Pedagog Faydaları

Psikolog Alsancak çalışmalarındaçocuklar ve ebeveyn arasında oluşan bağ sorunları için terapi uygulamaları yapılır. Hiperaktivite, algı, odaklanma ve dikkat sorunları için özel ölçümlemeler ve terapiler uygulanır. Hayattan kopuk ilişkilerin bağ kurularak güçlenmesi yönünde teşvik edici uygulama ve yöntemler izlenir. Çocuk, ebeveyn, sosyal çevre ve okul ilişkilerinin sağlıklı kurulabilmesi için yönlendirme ve teşvik edici uygulamalar kullanılarak sorunların çözümü sağlanır.

Çocukların yeni düzene alışma sürecinde kreş, yuva ve okula başlangıç aşamasında uyum sürecinin sağlıklı oluşması için terapiler uygulanır. Davranış ve kişilik bozukluğu sorunlarına yönelik bilimsel temelli yöntemler ve terapiler uygulanır. İçe kapanma, alt ıslatma, çekimser davranma, konuşmama, tırnak yeme, saldırganlık, kendine veya başkalarına zarar verme şeklinde görülen tepkisel davranış bozukluklarına neden olan sorunlar tespit edilerek çözümlenir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir