Bostanlı psikolog çalışma faaliyetleri bilimsel temele dayalı protokol ve yöntemlerden oluşur. Psikoterapiler, rehabilitasyon çalışmaları, sorunların tespiti için analiz, ölçümleme ve test yöntemleri yer alır. Bireysel olarak kişilerin ruhsal ve zihinsel sağlığını korumak, iyileştirmek, düzenleyici ve geliştirici çalışmaları alanında İzmir Uzman Psikolog Doğan Tura gözetiminde gerçekleştirilir. Sorunların kökenine inilerek temel çıkış noktaları saptanarak kişilerde yarattığı hasar ve travmalar ele alınarak çözüm oluşturulur.

Kişilerde görülen semptomlar belirleyici özellik olarak tedavi süreçlerinde yol gösterici kabul edilir. Psikolog desteğiyle bireylerin yaşam kalitesi artırılarak yeni bakış açıları kazanımları sağlanır. Kişisel sorunlarla birlikte yakın çevre sorunları ve bu sorunların neden olduğu hasarlara çözüm oluşturulur. Kişilerde oluşan travmatik nedenler bulunarak giderilmesi yönünde terapilerle tedavi süreci oluşturulur. Bireylerin özgüvenli, barışçıl, sevecen, huzurlu ve mutlu olmaları yönünde genel çalışma faaliyetleri yürütülür.

Bostanlı Psikolog Çalışma Alanları

Bostanlı psikolog kişilerin ruhsal ve zihinsel sorunlarına yönelik değişim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında çalışmalar yapar. Bu çalışmalar genel olarak bireysel sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yöntemleri içerir. Bilimsel kanıtlanmış yöntem ve metotlardan oluşan program terapi, teknolojik destek çalışmaları, grup terapileri, ölçüm ve testlerden oluşan kişilik analizleri gibi farklı dallardan oluşabilir. Çalışma alanları kişilere özel sorunları kapsar:

 • Obsesif davranış ve kişilik bozuklukları
 • Kognitif kişilik bozuklukları
 • Öfke ve asabiyet kontrol sorunları
 • Depresyon ve depresif ruhsal sorunlar
 • Kaygı, tasa ve endişe halleri
 • Stresle başa çıkamama sorunları
 • Uyku düzensizlikleri ve uyku kalitesizliği
 • Psikotik ve psikosomatik rahatsızlıklar
 • Uyum ve bağlanamama sorunları
 • Kıskançlık ve aldatılma sorunları
 • Ergenlik dönemi sorunları birey ve aile açısından

Bostanlı Psikolog Çalışma Faydaları

Psikolog Bostanlı psikolojik destek çalışmaları kapsamında yaşanan sorunların kalıcı olarak çözümlenebilmesine ve sorunlarla baş edilme yöntemlerinin öğrenilmesine yardımcı olur. Psikoterapi protokollerinden oluşan tedavi yollarının hepsi davranış bozukluğu, kişilik sorunları ve tedavi süreci boyunca destek alınan bilimsel yöntemlerden oluşur. Kişisel olarak yaşanan bütün sorunlar kişilerin yakın çevre ve sosyal çevresiyle olan iletişimini ve etkileşimini doğrudan etkiler. Arkadaş, iş ve aile ortamlarında dışlanma hissi ve uzaklaşma yaşanmasına neden olabilir.

Psikolojik kaynaklı sorunlar kişilerde doğru değerlendirme, mantıklı bakış açısı ve yeterli muhakeme yetisinin zayıflamasına neden olabilir. Her olay ve gelişim düşmanca temele dayandırılarak kişilerde yabancılaşma duygusunu tetikleyebilir. Sağlıklı düşünebilmek, sağlıklı iletişim ve etkileşim kurabilmek sağlıklı ruhsal ve zihinsel düşüncelerle gerçekleştirilir. Psikolog ve psikoterapinin sağlıklı ruhsal ve zihinsel düşünceye kavuşabilmeleri yönünden kişilere olumlu ve geliştirici faydası olur.

Bostanlı Psikolog Çalışma grupları

Bostanlı psikolog çalışma alanları gruplara özel ruhsal ve zihinsel, düzenleyici ve geliştirici faaliyetleri kapsar. Kişilere farklı alanlardan oluşan psikoterapi çalışmaları yapılır. Bu gruplar:

 • Bireysel psikolojik çalışma alanları
 • Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik çalışma alanları
 • Aile ve çiftlere yönelik psikolojik çalışma alanları
 • Gruplara yönelik psikolojik çalışma alanları
 • Kişilik analiz ve testleri, ölçümleme teknikleri
 • Teknolojik destekli terapi çalışmaları

Psikolojik destekler sadece bireylere yönelik değil aynı zamanda birçok farklı gruba yönelik çalışmaları da içerir. Çocuk ve ergen psikolojik destek çalışmalarında çocuklar ve ergenlerin sorunlarına çözüm sağlanırken ebeveynlerle ilişkileri de kapsam alanı içinde yer alır. Çocuk ve ergenlerin ruhsal ve zihinsel sağlığı ailelerin de huzurlu ve mutlu olmalarını sağlayan unsurları oluşturur.

Psikolog Bostanlı çalışma yöntemleriyle özgüvenli, farkındalığı gelişmiş, duyarlı ve bilinçli gençler toplumda gelecekte sağlam temeller üzerinde yer edinirler. Bireysel mutluluklar toplumsal değerlere katkı sağlar. Uyum ve davranış sorunlarına çözüm sağlayan psikolojik tedavi ve terapiler bilinçli bireylerin oluşmasını sağlar. Bireylerin zihinsel ve ruhsal sağlığının korunarak güçlendirilmesi toplumsal açıdan denge oluşturur.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir