Karşıyaka psikolog çalışma alanları kapsamında bireylerin ruhsal yapısını, zihinsel faaliyetlerini ve davranış şekillerini inceleyen bilimsel tekniklerden oluşur. Bütün psikoterapik çalışmalar uzmanlık eğitimi gören psikologlar tarafından gerçekleştirilir. Alanında uzman ve deneyimli Psikolog Doğan Tura gözetiminde yapılan tedavi ve terapiler kişilerin sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmalarına destek olan çalışmaları yürütür. Psikologlar klinik çalışmaları yanı sıra eğitim yeterliliği nedeniyle resmî kurumlarda bilirkişi olarak da görev yapabilirler.

Aile mahkemeleri kararıyla çiftlerin boşanma talepleri olduğunda önce psikolog terapilerine yönlendirilerek sürecin sağlıklı gelişmesi sağlanır. Aile terapileri sonucunda çiftler boşanma kararında ısrarcı oldukları takdirde boşanma gerçekleşir. Terapi sonucunda göre boşanmak isteyen çiftlerin büyük bir oranının bu kararlarından vazgeçtiği de gözlemlenmektedir Psikolojik destek ve terapiler kişilerin daha sağlıklı ve doğru karar vermelerini ayrılık sürecini daha sağlıklı yönetebilmelerini sağlar.

Karşıyaka Psikolog Çalışma Alanları

Psikolog Karşıyaka tedavi yöntemleri içerisinde ilaçlı tedavi yöntemleri yer almaz. Tedavi yöntemleri ve protokollerini grup terapileri, psikoterapiler, testler, ölçümlemeler, analiz ve değerlendirmeler, EMDR terapileri gibi çok yönlü ve yenilikçi bilimsel uygulamaların oluşturduğu teknik metotlar ve bilimsel yöntemler oluşturur.

Psikoterapiler bireylerde yaşanan problemlerin açığa çıkarılması, tespit edilebilmesi, konuşulup tartışılarak normalleştirilebilmesini, tetikleyici şiddetin azaltılarak yok edilmesini amaçlar. Karşıyaka psikolog çalışma alanları toplumda yer alan her bireye yönelik yapılır. Yapılan psikolojik destekler bireysel veya grup olarak gerçekleştirilir. Çalışma alanları:

  • Bireysel psikoterapi çalışmaları
  • Aile ve çiftlere yönelik psikoterapi çalışmaları
  • Çocuk ve ergen psikoterapi çalışmaları
  • Grup psikoterapi çalışmaları
  • Analizler, testler ve ölçümlemeler

Karşıyaka Psikolog Çalışma Alanlarındaki Tedaviler

Karşıyaka psikolog çalışma alanları içerisinde yer alan programların temelini insan ve insan davranışları oluşturur. Kişilerde görülen kişilik ve davranış bozuklukları kendisi kadar çevresinde bulunan kişiler de büyük ölçüde zarar verir. Aşırı gerginlik, huzursuzluk, aşırı stres, kavga ve aşısı şiddet durumları çevrede bulunan kişileri de fiziksel ve ruhsal yönden yıpratır. Aile içinde yaşanan her türlü sorun diğer bireylerin kişiliklerine, sosyal çevresine ve iş hayatına olumsuz olarak yansır.

Bir kişinin yaşadığı ruhsal problem aile içindeki bütün fertleri bir şekilde etkiler ve herkesin farklı şekillerde de olsa sorun yaşamasına neden olur. Aile içinde yaşayan bütün fertlerin yaşam kaliteleri düşerek psikolojik sorunlar yaşanarak kişiler için işin içinden çıkılmaz derecede ciddi problemlere neden olabilir. Bireysel psikoterapiler ve aile terapileri bu tip sorunlar için çözüm olmakta ve tüm ile fertlerinin ruhsal sağlığına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Karşıyaka Psikolog Çalışmalarının Bireylere Faydaları

Psikolog Karşıyaka çalışma alanları içerisinde bulunan birçok davranış ve kişilik bozuklarının tedavisi yapılarak ruhsal yönden sağlıklı ve huzurlu bireyler topluma kazandırılır. Psikoterapi çalışma alanları içerisinde yer alan terapiler bireylerde görülen madde ve alkol bağımlılığı, depresyon, öfke ve stresle baş etme yolları, yasla başa çıkma ve kayıpların normal karşılama süreçlerinin geliştirilmesi, kıskançlık ve aldatma duygu durum mücadelesi, bipolar ve obsesif bozukluklarının iyileşme, düzenleme ve yeniden davranış modelleri geliştirme yönünden destek olur. Bilimsel temele dayalı kanıtlanmış sonuçlar içeren çalışmalar ve yöntemler kişilerin özgüvenli duyarlı, hassas, empati yönü gelişkin, doğaya, insana, hayvana karşı duyarlı bireyler olarak gelişmelerinde destek olur.

Aile içi huzur, bireylerin toplum içindeki huzuru, kişisel gelişim ve bireysel huzur için terapiler kişilere destek olur. Aile terapileri ile çiftler arasındaki etkileşim ve iletişim farkındalığı sağlanarak güçlendirilir. Görev ve sorumluluk bilinci sağlanması yönünde çalışmalar kişilerin aile içinde ki konumunu ve yerini belirler. Beklentilerin dil getirilmesi ile yanlış beklentilerden doğan çalışma ve kavgaların son bulması sağlanır. İletişim kurabilen çiftler arasındaki her sorun konuşularak kendi aralarında çözüme kavuşması sağlanır.

İzmir Psikolog İletişim Numarası

05079140026

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir