Çeşme psikolog çalışma alanı içinde uygulanan psikolojik iyileştirme ve düzenleme işlemleri ruh bilimi olarak adlandırılır. İnsan davranışlarıyla zihin ve düşünce sisteminin incelendiği faaliyetlerden oluşur. Psikolog Doğan Tura bireylerin zihinsel ve ruhsal faaliyetleri kapsamında şekillenen duygu, etki ve izlerini inceler, davranış modellerinde gözlemlenen problemleri tespit eder ve çözümü için çalışır. Psikolog eğitimi, dört yıllık ana bilim dalında alınan üniversite lisansıyla tamamlanır. Uzmanlık dalı insan ve psikolojidir.

Psikolog tedavi yöntem ve protokolleri içerisinde ilaçlı tedavi seçenekleri bulunmaz. Bireylerin zihinsel ve ruhsal problemleri psikanaliz, psikoterapi yöntem ve protokolleriyle çözümlenir. Psikolojik sorun yaşayan kişilerin problemlerinin kesin ve net olarak tespit edilmesi gerekir. Bu tespitler için psikoterapi yöntemlerini destekleyen bilimsel temelli ölçüm, analiz ve test yöntemleri de kullanılır. Tespit edilen sonuçlar doğrultusunda tedavi yöntemleri uygulanır ve kişilerin iyileşme ve düzenleme süreçleri başlar. Ruhsal ve zihinsel problemler için psikolog tedavi yöntemleri tercih edilir.

Çeşme Psikolog Çalışma Alanları

Çeşme psikolog faaliyetleri bireylerin ruhsal ve zihinsel sağlığı üzerine geliştirilen çalışma alanlardan oluşur.

 • Stres ve depresyon sorunları
 • Fobi ve travma problemleri
 • Alkol, madde ve sigara gibi her türlü bağımlılık
 • Anksiyete, ruhsal bunalımlar
 • Panik atak ve krizleri
 • Bipolar davranış bozuklukları
 • Obsesif kişilik bozukluları
 • Kaygı, endişe ve korkular
 • Uyku problemleri
 • Dikkat ve algı sorunları
 • Somatoform bozukluklar
 • Kognitif davranış bozuklukları
 • Öfke kontrol sorunları
 • Cinsel sorunlar

Tüm bu ruhsal ve zihinsel problemlerin tedavi protokolleri farklı terapi ve tedavi yöntemlerinden oluşur. Bireysel, çocuk ve ergen, aile ve çift, gruplar halinde farklı alanlara hitap eden çalışma alanları tanımlanır.

Çeşme Psikolog Çalışmalarının Faydaları

Çeşme psikolog çalışma yöntemleri içerisinde yer alan terapiler, bireylerin önce kendi benliklerinin farkına varmalarını, kendilerini sevmelerini, özgüvenlerinin oluşarak sorunlar karşısında cesaretli olmalarını sağlar. Kendini seven bireylerin başkalarını sevmesi daha kolay olur. Kişilerin insani değerler kazanması ve bu kazanımlarla bağışlayıcı, affedici ve yardımsever olmaları desteklenir. Bakış açısı değişen ve değer yargıları yeniden şekillenen bireylerin sorunları ele alış şekli de değişir ve doğru muhakeme yapabilme yetisi oluşur. Empati kurabilen çevresini seven ve hayatla uyum sağlayan bireyler olurlar.

Çeşme psikolog çalışmalarıylatopluma, sorunlar karşısında sorgulayan, eleştiren ve çözüm odaklı yaklaşabilen kişiler kazandırılır. Kişilerdeki benlik ve varoluş duygusu geliştikçe kendini ve insanları severek, kendini ve başkalarını suçlamak yerine çözümsel bakabilme becerisi gelişir. Güçlü ruhsal ve zihinsel davranış modelleri gelişen bireyler çözümüz sorunlar karşısında bu sorunlarla baş edebilme yollarını geliştirerek travmatik döngüden kurtulmayı başarır. Psikoterapilerden edinilen kazanımlar kişilerin hayatları boyunca karşılaşılan sorunlara karşı doğru bakış geliştirmeyi ve çözümsüz problemlerde baş edebilmeyi öğretir.

Çeşme Psikolog Çalışmalarına Toplumsal Yaklaşım

Çeşme psikolog çalışmalarına toplumsal olarak çekingen ve tedirgin olarak yaklaşımlar görülür. Psikoloğa gitmeye çekinen kişiler bu olaya önyargıyla yaklaşarak uzak dururlar. Geleneksel kapalı eğitim nedeniyle kişiler sorunlarını yabancı olduğu kişilere anlatmaya çekinir ve kaçınır. Bu konuda yaşanan tabular toplumun birçok kesiminde tavsiyeler doğrultusunda kırılarak kişilere ulaşılmasını sağlıyor. Yakınları fayda ve iyileşme gören birçok kişi psikolog tedavi ve terapi yöntemlerini tercih diyor.

En çok etkilenen kişiler çocuk ve ergen psikolojik destek alan ailelerde görülüyor. Ergen çocuk yetiştiren ve bu konuda problem yaşayan ebeveynler psikolog tedavi ve terapi neticesinde yaşanan olumlu gelişmeleri gördükçe düşüncelerinde yarattıkları önyargılarından kurtularak kendi sorunları için de psikolojik desteği tercih etmeye başlıyorlar. Aile içinde yaşanan huzur ve mutluluk her kişiye örnek teşkil ederek teşvik edici unsurların oluşmasını sağlıyor.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir