İzmir en iyi psikolog kişilerin düşünce ve duygu durumlarını inceleyerek, sorunların kökeninin araştırılması için analiz, test ve ölçümleme yöntemleri kullanarak sorunlara neden olan etkenleri tespit ederek en bilimsel iyileştirme ve düzenleme çalışmaları uygular. Psikolog Doğan Tura klinik psikoloji uzmanlık çalışma alanında danışanlara yardımcı olmaktadır. Bilimsel teknik ve yöntemlerle çalışma sistemleri uygulanmaktadır. Psikolojik temelli sorunlar üç ana grup altında toplanmaktadır.

  • Bireysel psikoloji çalışma alanı
  • Çocuk ve erken psikoloji çalışma alanı
  • Aile ve çiftler arası psikolojik çalışma alanı

İzmir En İyi Psikolog Çalışma Ana Grupları

Bireysel Psikoloji Çalışma Alanı: Bireysel kişilik bozuklukları, obsesif davranış bozuklukları, stres ve depresyon durumları, kaygı, tasa, endişe durumları, fobiler, yas dönemi, travma ve anksiyete, bağımlılık ve madde sorunları, uyku problemleri, öfke kontrol sorunları gibi birçok çalışma alanı bulunmaktadır. Bireye yönelik çalışma terapilerinin yanı sıra aile ferleriyle de görüşmeler yapılarak kişilerin iyileşme seyrine fayda sağlayan görüşmeler talep edilebilir. İzmir en iyi psikolog çalışma yöntemleri kişilerin tedavi sürecinde kişilik analizleri ve ölçümlemeler farklı tedavi yöntemlerinde de destek alınabilir.

Çocuk ve Ergen Psikoloji Çalışma Alanı: dikkat, hiperaktivite ve algı sorunları, alt ıslatma, kıskançlık, sınav kaygısı ve stresi, ergenlik problemleri, boşanma sürecinin çocuk açısından sorunları, kıskançlık ve tek çocuk problemleri, paylaşamama sorunları, tırnak yeme gibi dönemsel kaynaklı birçok sorun ve neden için çalışma alanları bulunur. Çocuk ve ergen psikolojisinin temelinde yayan nedenlerin tespit edilebilmesi için farklı yöntemler uygulanır.

Aile ve Çiftler Arası Psikolojik Çalışma Alanı: İletişim ve etkileşim sorunları, travma, yas ve hastalık semptomları, madde, alkol ve bağımlılık sorunları, cinsel problemler, bağlanamama, kıskançlık ve aldatma problemleri, boşanma ve ayrılık süreçleri, ergen çocukla baş etme yolları gibi birçok çiftler arasında yaşanan sorunlara yönelik çalışma alanlarını kapsar.

İzmir En İyi Psikolog Tedavi Yöntemleri

İzmir en iyi psikolog psikoterapi yöntemleri ve uygulamaları, zihinsel rehabilitasyon, ergoterapi, pozitif psikoloji, olgunluk çalışmaları gibi bilimsel terapi yöntemlerinden oluşur. Psikoterapik uygulama alanları içerisinde SAMBA aile ve grup terapileri önemli bir yer tutar. SAMBA madde, sigara, alkol gibi bağımlılık yaratan alışkanlıkların bireysel veya gruplar halinde terapi yoluyla tedavi yöntemlerinden oluşur.

Bilinçli farkındalık esasından oluşan terapi yöntemleri, hipnoterapi, konuşma terapisi, EMDR, yas ve travma terapisi, varoluşçu terapi, psikodinamik terapiler, kognitif terapi yöntemleri gibi birçok farklı çalışma alanına yönelik tedavi programları bulunur. Bu tedavilerin yanı sıra cinsel terapiler, bağımlılık ve şema terapileri, motivasyon terapileri, oyun terapileri, destekleyici terapiler, grup terapileri ve psikanaliz gibi çalışmalarda tedavi yöntemleri içerisinde yer alan uygulamalardır.

İzmir En İyi Psikolog Terapilerin Amacı ve Önemi

İzmir en iyi psikolog çalışma alanı içerisinde yer alan terapiler gruplar halinde ve bireysel olarak uygulanmaktadır. Terapiler yöntemlerinin hedefi, sorunların tespit edilerek tedavi yöntemlerinin belirlenmesine destek olmaktır. Terapi yöntemleri sorun tespiti yapılırken zihinsel ve ruhsal rahatlama sağlayarak huzuru ve rahatlığı amaçlar. Sorunların konuşulabilmesi de tedavi sürecini destekleyen en önemli aşamadır. Tedavi sürecinde en hızlı tepki veren yöntem kognitif terapi uygulamalarıdır.

Ruhsal ve zihinsel problemler bireylerin sosyal çevre, aile ve iş alanlarında yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemekte ve problem yaşamasına neden olabilmektedir. Kognitif terapi yöntemlerinde alınan hızlı reaksiyonlar kişilerin hızlı iyileşme sürecini destekleyerek olumlu cevaplar verir. İzmir en iyi psikolog çalışma alanı içinde yer alanSAMBA grup ve bireysel terapi çalışmalarında kişiler kendileri gibi sorun yaşayan kişilerle sorunları konuşarak problemin temel nedenleri üzerine sorgulama ve muhakeme becerisi elde ederek iyileşme sürecini hızlı olarak kabul eder.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir