İzmir yetişkin psikolog yetişkin bireylerin ruhsal ve zihin sağlığının korunması alanlarında çalışmalar yaparak destek olur. Yetişkin psikolojik destek çalışmaları çok kapsamlı ve geniştir. İlgili olan alanlar:

  • Alkol ve madde bağımlılık soruları
  • Fobi, kaygı ve algı bozuklukları
  • Öfke v stres kontrolü
  • Travma ve anksiyete tedavisi
  • Bipolar bozuklukları
  • Obsesif ve somatoform bozukluklar
  • Panik atak tedavisi
  • Ruhsal kaynaklı cinsel sorunlar

İzmir yetişkin psikolog Doğan Tura yönetiminde gerçekleştirilen psikolojik destek ve tedavi süreçlerinde öncelik bireyin kendini sevmesi, ardından yakın ilişkide olduğu kişileri sevmesi ve uyum sağlaması yönünde çalışmalara ağırlık verir. Yardımsever, bağışlayıcı ve affedici değerler kazanan bireylerin sorunlara, insanlara ve hayata bakış açısı değişir. Problemlerin nedenlerini eleştirel ve sorgulayan yaklaşımları gelişerek çözüm için odaklaşma yaşaması kolaylaşır. Yaşanan sorunlar için kendini yıpratmak ve suçlamak yerine çözüm odaklı hareket etme ve düşünme becerisine kavuşur.

İzmir Yetişkin Psikolog Çalışmaları

Ruhsal sıkıntı ve sorun yaşayan yetişkin bireyler genel olarak iki davranış modelinde olurlar. Problem karşısında kendini suçlayan ve sorumlu tutarak kendinden nefret etme ve kendine düşman olma davranış modeli veya her sorunda karşısındakileri suçlayarak nefret etme ve düşman olarak görme modelidir. Sağlıklı düşünce yapısında bireyler soruna ve kaynağına odaklanarak çözüm yolunu düşünerek problemin düzeltilmesine çalışır.

Problemin çözümü sağlanmıyorsa sorunla baş etme yolları araştırılarak uyum sağlanmaya çalışılır. İzmir yetişkin psikolog tarafından uygulanan profesyonel psikoterapiler bireylerin düşünce ve davranış modellerinin doğru olarak yönlendirilmesi ve doğru bakış açılarının geliştirebilme becerisi kazandırır. Uzman destek, bilimsel terapi yöntemleri, analiz ve değerlendirmeler, ölçümleme ve testlerle ruhsal ve zihinsel sağlık gelişimi ve tedavisi için en kapsamlı yöntemler uygulanır.

İzmir Yetişkin Psikolog Faydaları

Farklı alanlara yönelik sorunlara gruplar halinde veya bireysel terapi yöntemleriyle, problemlerin kaynağına inilerek çözüm hedefi gerçekleştirilerek ruhsal iyileşme ve düzenleme sağlanır. Acil sonuçlandırılması gereken problemlerin hızlı çözüm yöntemlerinde ise kognitif terapiler tercih edilerek sürecin hızlanması sağlanır. Ruhsal ve zihinsel sorunların kişilere verdiği zararlar nedeniyle sosyal çevre, aile ve iş alanlarında yaşam kalitesi olumsuz olarak etkilenerek büyük sıkıntılar oluşabilmektedir. Kognitif terapilerin hedefi bireylerde gözlemlenen problemlerin tespit edilen kanıtlarla sonuç odaklı çalışmalar yapılmasıdır.

İzmir yetişkin psikolog çalışma alanında yer alan kognitif terapiler, yanlış davranış modellerinin değiştirilmesi amacıyla olumlu bakış açısı getirilmesini sağlar. Kognitif davranış problemlerinin obsesif semptomları tetikleyebileceği göz önünde bulundurarak hızlı olarak sonuç alınması gerekir. Panik atak krizleri, obsesif sorunlar, depresyon, tepkisel davranışlar, fobiler genel anlamda kognitif davranışlar grubunda yer alan unsurlardır. Psikoterapi bilimsel yöntemleri kognitif davranış bozukluklarından dolayı yaşanan sorunların kolaylıkla aşılmasını, bireylerin ruhsal ve zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesini sağlar.

İzmir Yetişkin Psikolog Kazanımları

Yetişkin psikolog psikoterapilerinde yer alan cinsel terapi alanları bu yönde yaşanan her türlü sorunun anlatılabilmesi, paylaşılabilmesini sağlar. Genel olarak yetişme tarzından, ahlaki ve kültürel baskıdan, toplumsal önyargılardan dolayı kişiler cinsel sorunlarını konuşamaz ve paylaşamaz. Endişe, çekinme, utanma, farklı görünme gibi değişik duyguların baskısıyla gerçekler konuşulmadığı gibi farklı yönde açıklamalarda süreci olumsuz olarak etkilemektedir. Bireysel ve grup terapilerinin sağladığı tekniklerle, güven ve rahatlama sağlanarak olumlu sonuçlar alınır.

Bireylerin yaşadıkları ağır semptomlar çoğu zaman yakın çevresine sıkıntılı bir süreç oluşturur. Bireyler yaşattıkları sıkıntıların farkında olmayarak çoğu zaman terapi yöntemlerine olumsuz bakarak uzak durma eğilimi gösterebilir. Aile ve çevrenim desteğiyle bu süreç aşılabilmekte ve kişilerin ruhsal ve zihinsel iyileştirme süreçleri başlayabilmektedir. Aile ferlerinin zihinsel ve ruhsal tedavisi tüm aile fertlerini yakından etkileyen kümülatif bir süreçten oluşur.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir